Vijf indrukwekkende producties uit 2019

29 September 2020

{"nl":"

Door het jaar heen werken we aan veel verschillende projecten; van het visualiseren van een IT-landschap in VR tot corporate films en 3D promotiefilms voor internationale product lanceringen. In alles wat we doen maken we complexe verhalen simpel, begrijpelijk en impactvol door ze te visualiseren.

","en":"

Throughout the year we work on many different projects; from visualizing an IT landscape in VR to corporate films and 3D promotional films for international product launches. In everything we do, we make complex stories simple, understandable and impactful by visualising them.

"}

{"nl":"

Natuurlijk wil je dat allemaal graag zien, maar om te zorgen dat je niet te veel tijd kwijt bent met het klikken en kijken naar al deze gave producties hebben we vijf top projecten voor je op een rijtje gezet. Heb je nog tijd over en wil je toch alles zien, check dan vooral onze portfolio en ons YouTube kanaal.


Wat zie je in de film?

Ubbink - Haelix

Prestatie en design in één!

Het Haelix ventiel van Ubbink zorgt voor een fraaie afwerking van elk ventilatiesysteem in de woningbouw. Het design ventiel is tijdloos, maar ook is het ontworpen voor een maximale distributie van lucht. Mooi en handig dus. Om dit te tonen hebben we voor Ubbink een gelikte animatie gemaakt die ze onder anderen gebruiken op hun website.

Bekijk hieronder de animatie. 


Pentair World

Een succesvol marketingconcept

Pentair is een bedrijf dat verschillende submerken en producten voert en een pionier is op het gebied van producttechnologie in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Maar wat betekenen die verschillende merken met bijbehorende producten voor de klant? Dit is te ontdekken met het visuele concept: Pentair World. Een visuele wereld waarin alle marktsegmenten, merken en producten van Pentair bij elkaar komen tot één sterk communicatief en logisch geheel, vanuit de klant geredeneerd. Dit visuele concept wordt ingezet als rode draad in alle visuele content die Pentair momenteel inzet.


Dura Vermeer

Corporate film over mens en technologie

Als een bedrijf 165 jaar bestaat is dat een heel bijzondere mijlpaal. Dura Vermeer heeft deze mooie leeftijd bereikt en wilde voor dit moment uitpakken met een nieuwe corporate film. Ze vroegen ons als vaste visuele content partner om een sfeervolle film te maken, waarin ze laten zien wat ze betekenen voor de samenleving door de nieuwste innovaties in de bouw in te zetten. Het resultaat is een sfeervolle film die de samenwerking tussen mens en technologie op een mooie manier laat zien.

Bekijk hieronder de volledige corporate film van Dura Vermeer. 


Alphatronics - UNii

Indrukwekkende productintroductie

Wat als je een ingewikkeld product hebt? Hoe leg je dan uit waar de meerwaarde van je product ligt? Met die vraag kwam Alphatronics bij ons voor de lancering van UNii, een innovatief beveiligingssysteem. Doormiddel van een strakke 3D- en 2D animaties krijg je een kijkje in de beveiligingssystemen van Alphatronics. Deze presentatie werd erg goed ontvangen door de klanten en prospects van Alphatronics.

Bekijk de trailer hieronder.


Achmea Metropolis

IT-architectuur in VR

1000 medewerkers van Achmea moesten overstappen naar een nieuwe IT-systeem. Hoe krijg je iedereen enthousiast en mee in deze ingrijpende verandering? Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen hebben we de hele IT-architectuur voor VVE in VR gezet; in de stad Metropolis. Het is een stad waar elk gebouw een IT-systeem symboliseert en de wegen de verbindingen tussen deze systemen. Zo werd snel duidelijk welk systeem waarvoor dient en hoe het verbonden is met de andere systemen. Het resultaat: Inzicht in de IT-infrastructuur tijdens het on-boarden is verkort van 2 tot 3 maanden naar 1 dag. Daarnaast is het VVE-product als eerste release ooit met 0 fouten live gegaan. 

Lees hier meer over de Achmeacase of bekijk de casefilm hieronder. 


","en":"

Of course you want to see all that, but to make sure you don't spend too much time clicking and watching all these cool productions, we've put together five top projects for you. If you still have time and want to see everything, check out our portfolio and our YouTube channel.


What do you see in the movie?

Ubbink - Haelix

Performance and design in one!

The Haelix valve from Ubbink provides a beautiful finish for every ventilation system in the housing construction industry. The design valve is timeless, but it is also designed for maximum air distribution. Beautiful and handy. To show this we made a slick animation for Ubbink which they use on their website.

See the animation below.


Pentair World

A successful marketing concept

Pentair is a company that carries several sub-brands and products and is a pioneer in the field of product technology in the food and beverage industry. But what do these different brands and their products mean for the customer? You can discover this with the visual concept: Pentair World. A visual world in which all market segments, brands and products of Pentair come together in one strong communicative and logical whole, from the customer's point of view. This visual concept is used as a common thread in all the visual content that Pentair currently uses.


Dura Vermeer

Corporate film about people and technology

When a company celebrates its 165th anniversary, this is a very special milestone. Dura Vermeer has reached this amazing age and wanted to release a new corporate film for the moment. As a regular visual content partner, they asked us to make an attractive film, in which they show what they mean for society by using the latest innovations in the construction industry. The result is an atmospheric film that shows the cooperation between people and technology in a beautiful way.

See the corporate film below.


Alphatronics - UNii

Impressive product introduction

What if you have a complicated product? How do you explain the added value of your product? With that question Alphatronics came to us for the launch of UNii, an innovative security system. By means of a tight 3D and 2D animations you get a glimpse into the security systems of Alphatronics. This presentation was very well received by the customers and prospects of Alphatronics.

See the trailer below.


Achmea Metropolis

IT architecture in VR

1000 Achmea employees had to switch to a new IT system. How do you get everyone enthusiastic and involved in this drastic change? In order to get everyone on the same page, we put the entire IT architecture for VVE in VR, in the city of Metropolis. It's a city where every building symbolises an IT system and the weight of the connections between these systems. In this way, it quickly became clear which system serves what and how it is connected to the other systems. The result: Insight into the IT infrastructure during on-boarding has been shortened from 2 to 3 months to 1 day. In addition, the VVE product was the first release ever to go live with 0 errors.

Read more about the Achmea case or see the casefilm below.


"}


wij ontmoeten u graag

Als internationaal bedrijf werken we voor klanten over de hele wereld. Ons kantoor is gevestigd in Enschede, waar we u graag inspireren en met u in gesprek gaan.
Contact Opnemen
Niets missen van C4Real? Blijf op de hoogte van onze nieuwste blogs en cases. Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvangt tot zes keer per jaar het laatste nieuws in uw mailbox.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved