3d Animation Logo Icon
{"nl":"

VISIEFILM

Voordelen

  • Word gezien als koploper in de markt.
  • Inspireer uw klanten en leads.
  • Deel uw toekomstvisie met stakeholders.
  • Geef vorm aan uw ‘why’ en creëer hier bewustzijn voor.

Insider tip

Zet de visiefilm in om aan te tonen dat u een visionair bent in uw branche en zorg dat u gezien wordt als innovator in de markt.

","en":"

Vision video

Advantages

  • Be seen as a leader in the market.
  • Inspire your customers and leads.
  • Share your vision with stakeholders.
  • Shape your \"why\" and create awareness for this.

Insider tip

Use the vision video to show that you are a visionary in your industry and make sure that you are seen as an innovator in the market.

"}

Related cases

{"nl":"

Toon visie met een visiefilm

","en":"

Show vision with a vision video

"}

{"nl":"

Inspireer met uw visie.

Laat zien dat u visionair en ambitieus bent. Dat er een verhaal achter uw organisatie en strategie zit. Toon dat duidelijk in beeld door middel van een visiefilm of awareness video. Met een visiefilm laat u zien wat uw visie, missie, kernwaarden en strategie zijn. Met een visiefilm richt u zich op de nabije toekomst, hoe ziet deze er voor u uit en welke rol speelt uw organisatie daarin? Hiermee kunt u zichzelf sterker positioneren als innovator en als autoriteit in uw markt.

Voorkeur voor video

Tegenwoordig geeft de consument niet alleen een voorkeur voor video boven tekst, maar ook wordt de informatie vanuit film beter en vaker bekeken en onthouden dan tekstuele content. Kortom, er wordt eerder een filmpje bekeken dan dat een tekst wordt gelezen. Dat biedt kansen. Door uw visie in beeld weer te geven op uw site kunt u bezoekers naar uw website trekken. En natuurlijk hoeft het niet alleen bij de website te blijven. Denk eens aan een indrukwekkende visiefilm voor een beurs, presentatie of bedrijfsevent. Of laat nieuwe werknemers kennis maken met uw visionaire kijk op de wereld, waardoor ze zich sneller aangetrokken voelen tot uw organisatie.

","en":"

Inspire with your vision.

Demonstrate that you are visionary and ambitious. That there is a story behind your organisation and strategy. Show this clearly through a vision video or awareness video. With a vision video you show your vision, mission, core values and strategy. With a vision video you focus on the near future, how will it look like and which role will your organisation play in this? This allows you to position yourself more strongly as innovator and as authority in your market.

Preference for video

Nowadays the consumer not just prefers video over text but the information from the film is better and more often watched and remembered than textual content. In other words, people sooner watch a film than read a text. This offers opportunities. By displaying your vision on your site, you can attract visitors to your website. And obviously this does not just have to stay on the website. Why not use an impressive vision video for a trade fair, presentation or corporate event. Or introduce new employees with your visionary view on the world, so your organisation appeals to them quicker. 

"}

{"nl":"

Verrijking met beeld

Met beeld kan er op een positieve manier invloed worden uitgeoefend op het publiek. Door het creëren van de juiste sfeer met de juiste beelden krijgt een verhaal meer impact en ontstaat er sneller een connectie met uw doelgroep. Dit effect is heel goed te creëren door middel van een visiefilm of awareness video met op maat gemaakte audio. Daarnaast zijn er ook nog ander mogelijkheden om invloed uit te oefenen op uw publiek. Laat uw productverhaal speken in een promofilm of maak uw productcatalogus interactief en visueel doormiddel van een 3D Product Explorer. Bekijk hier de vele mogelijkheden en ga aan de slag met uw visuele marketing

","en":"

Enrichment with image

With image you can influence the public in a positive way. By creating the right atmosphere with the right images, as story will get more impact and there is a quicker connection with your target group. This effect can be well created through a vision video or awareness video with tailor-made audio. In addition, there are also other possibilities to influence your public. Let your product story do the talking in a promo film or make your product catalogue interactive and visual through a 3D Product Explorer. Here you can check out the numerous possibilities and make a start on your visual marketing.

Would you like to know how you can make more use of a vision video? Or would you like to know more about the services of C4Real? Please do not hesitate to contact us. 

"}

{"nl":"


","en":"


"}

We would like to meet you

As an international company, we work for customers around the world.
Our office is located in Enschede, where we would like to inspire you and meet you.

Contact Us
Don’t want to miss anything from C4Real? Stay informed of our latest blogs and cases. Sign up for our newsletter and receive the latest news in your mailbox up to six times a year.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved