3d Animation Logo Icon
{"nl":"

MOTION STYLE GUIDE

Voordelen

  • Creëer consistentie in alle video’s en animaties.
  • Bied een handboek voor het juiste gebruik van uw visuele uitingen.
  • Verhoog de herkenbaarheid in alle visuele communicatie.

Insider tip

Door het inzetten van een motion style guide biedt u een handleiding die door alle betrokken partners kan worden gebruikt om de uniformiteit en consistentie van uw huisstijl in film en animatie te handhaven

","en":"

MOTION STYLE GUIDE

Advantages

  • Create consistency in all videos and animations.
  • Provide a manual for the correct use of your visual communications.
  • Increase (consumer) awareness in respect of all visual communications.

Insider tip

By implementing a motion style guide, you will be providing a manual that can be used by all stakeholders for the purpose of maintaining the uniformity and consistency of your corporate identity in film and animation.

"}

{"nl":"

het huisstijlhandboek voor bewegende media

","en":"

Create consistency and consumer awareness

"}

{"nl":"

Consistentie

Een motion style guide zorgt voor uniformiteit in alle bewegende media. Het biedt handvatten voor het ontwerpen en stylen van films, animatie of Virtual Reality toepassingen. Het is letterlijk een handboek voor het omgaan met de huisstijl van uw organisatie in bewegende media. Zo zorgt u voor consistentie.

Optimaal resultaat

U hebt een indrukwekkende film en/of een onderscheidende 3D animaties laten maken. Daarbij ook extra beeldmateriaal om te zorgen voor extra herkenning. Hoe zorgt u er nu voor dat al deze visuele content hetzelfde is gestyled? Dat uw doelgroep ziet dat het van uw organisatie afkomstig is? En het geen ratjetoe wordt van verschillende stijlen? Daar biedt een motion style guide de oplossing. Dit huisstijlhandboek voor bewegende media laat precies zien hoe de huisstijl toegepast dient te worden op alle bewegende media, voor consistente branding van uw merk en producten. Zo ontstaat in uw palette van on- en offline media een duidelijke en herkenbare lijn. 

","en":"

Consistency

A motion style guide ensures for uniformity in all moving media. It offers handles for designing and styling films, animation or Virtual Reality applications. It is literally a manual for dealing with the corporate identity of your organisation in moving media. This way you ensure consistency.

Optimal result

You have had an impressive film and/or a distinctive 3D animation made. Thereby also additional image material to ensure extra recognition. How can you now ensure that all this visual content is styled the same way? That your target group sees that it comes from your organisation? And that it does not become a hodgepodge of different styles? A motion style guide offers the solution for this. This corporate identity manual for moving media shows exactly how the corporate identity must be applied on all moving media, for consistent branding of your brand and products. This creates a clear and recognisable line in your palette of on- and offline media.

"}

{"nl":"

Verhoog herkenbaarheid en consistentie

Door gebruik te maken van een motion style guide verhoogt u de herkenbaarheid en consistentie in alle visuele communicatie. Het zorgt ervoor dat uw opdrachtnemer precies weet hoe de stijl van een volgende film, animatie of degelijke moet zijn. Zo hoeft u maar één keer een strategie te bedenken en hoeft niet steeds weer het wiel opnieuw uitgevonden te worden. 

Hergebruik

Goed gemaakte content kan vaker en slimmer gebruikt worden. Waarom een animatie of hoge resolutie afbeelding alleen gebruiken voor een beurspresentatie? Gebruik het ook voor salesgesprekken, op de website of tijdens management presentaties. Laat het deel uitmaken van uw marketing en communicatie strategie. Proactief denken wij graag met u mee over de visuele marketing voor uw organisatie. Zo haalt u meer uit uw investering en creëren we samen maximale impact en een optimale conversie.

","en":"

Increase recognisability and consistency.

By using a motion style guide you increase the recognisability and consistency in all visual communication. It ensures that your contractor knows exactly how the style of the next film, animation or such, should be. So you only have to invent a strategy once and the wheel does not have to be reinvented over and over.

Recycling

Well-made content can be used more often and smarter. Why only use an animation or high resolution image for a trade fair presentation? Use it also for sales talks, on the website or during management presentations. Let it be part of your marketing and communication strategy. We like to proactively provide you with input about the visual marketing for your organisation. So you get more from your investment and together we create maximum impact and an optimal conversion.

Would you also like to have a motion style guide for your organisation? Or would you like to know more about the services of C4Real? Please do not hesitate to contact us.

"}

{"nl":"


","en":"


"}

We would like to meet you

As an international company, we work for customers around the world.
Our office is located in Enschede, where we would like to inspire you and meet you.

Contact Us
Don’t want to miss anything from C4Real? Stay informed of our latest blogs and cases. Sign up for our newsletter and receive the latest news in your mailbox up to six times a year.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved