3d Animation Logo Icon
{"nl":"

INSTRUCTIEFILM

Voordelen

  • Verklein taalbarrières door instructies visueel uit te leggen.
  • Voorkom misinterpretaties door het geven van het goede voorbeeld.
  • Bied een eenvoudige uitleg.

Insider tip

Instructiefilms kunnen eenvoudig worden omgezet naar verschillende talen voor internationaal bereik.

","en":"

INSTRUCTION VIDEO

Advantages

  • Reduce language barriers by giving visual explanations of instructions.
  • Prevent misinterpretations by providing good examples.
  • Provide a simple explanation.

Insider tip,

Instructional films can be easily converted into different languages for the purpose of an international reach.

"}

{"nl":"

Goed voorbeeld doet goed volgen

","en":"

People follow suit when set a good example

"}

{"nl":"

Hoe het werkt

Met een instructiefilm laat u duidelijk zien hoe iets werkt. Het zijn als het ware gebruiksaanwijzingen in beeld. Deze ‘how-to-films’ komt u tegenwoorden vaak tegen. De video’s worden niet alleen commercieel ingezet, maar ook om bijvoorbeeld de serviceafdeling te ontlasten. Daarnaast kan het ook goed worden ingezet voor het opleiden van personeel. Zo kan het bij het aanleren van bepaalde bedrijfsprocessen een ware efficiëntieslag opbrengen.

Met een instructiefilm worden bedrijfsprocessen vereenvoudigd en kunt u uw klanten een eersteklas service bieden.

Zien is begrijpen

Een duidelijke uitleg geven is niet altijd makkelijk. En diegene die dat wel goed kan heeft niet altijd tijd. Dan is een instructiefilm handig. Zeker als deze helemaal op de doelgroep is afgestemd. Of u nu veel gestelde vragen beantwoord, e-learning wilt inzetten of aankoopbarrières wil wegnemen. Door helder in beeld uit te leggen en soms wel letterlijk het voorbeeld te laten zien zorgt u voor zelfverzekerde en gemotiveerde gebruikers. 

","en":"

How it works

With an instruction video you clearly show how something works. They are as it were operating instructions on the screen. Nowadays you often come across these ‘how-to-video’s’. The videos are not just used commercially but also to relieve the service department, for example. Plus, it is also great for training staff. When learning certain business processes, it can generate a true efficiency drive.

With an instruction video the business processes are simplified and you can offer your customers first class service.

Seeing is understanding

Given a clear instruction is not always easy. And the person who is good at it does not always have the time. So, an instruction video can be very handy. Definitely when this is fully aligned to the target group. Whether you answer frequently asked questions, want to deploy e-learning or remove purchase barriers. By explaining clearly on the screen and sometimes literally showing the correct example, you provide confident and motivated users. 

"}

{"nl":"

Begrijpelijke taal

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’ en dat in welke taal ook. Hebt u een internationale doelgroep of werknemers met diverse taalachtergronden, dan kan een instructievideo veel duidelijkheid geven. Door in beeld weer te geven wat nodig is om een product of dienst te gebruiken is er geen taalbarrière meer. En mocht er toch iets van tekst nodig zijn dan zijn deze vaak makkelijk toe te voegen in diverse talen.

Op maat een instructiefilm laten maken

Geen instructiefilm is hetzelfde. Welke soort instructiefilm voor uw organisatie het meest geschikt is, is afhankelijk van uw doelstelling en doelgroep. Zo kan er een animatie worden gemaakt of kan er worden gekozen voor een gefilmde instructie. Het is ook mogelijk om de instructie volledig in Virtual Reality of Augmented Reality te zetten. Uiteraard adviseren wij u graag over wat de beste instructiefilm voor uw organisatie is. 

","en":"

Understandable language

‘A picture says more than a thousand words’ and that in any language. Do you have an international target group or employees with various language backgrounds, then an instruction video can provide much clarity. By showing on the screen what is required to use a product or service all language barriers are removed. And if you do require some text, this can often easily be added in different languages.

Various types and sizes

No instruction video is the same. Which type of instruction video is best suited for your organisation depends on your objective and target group. An animation can be made or you can opt for a filmed instruction. It is also possible to fully convert the instruction into Virtual Reality or Mixed Reality. Obviously, we like to advice what the best instruction video is for your organisation.

Would you like to know more about instruction films? Or of the services of C4Real? Please do not hesitate to contact us.

"}

{"nl":"


","en":"


"}

We would like to meet you

As an international company, we work for customers around the world.
Our office is located in Enschede, where we would like to inspire you and meet you.

Contact Us
Don’t want to miss anything from C4Real? Stay informed of our latest blogs and cases. Sign up for our newsletter and receive the latest news in your mailbox up to six times a year.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved